• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

MAKSUD NAMA AIR "ZAM-ZAM"


Telaga Zam-zam pada zaman dahulu dan telaga air Zam-zam pada hari ini

Perkataan "Zam-Zam" dalam bahasa 'Arab bererti yang banyak atau melimpah. Adapun air "Zam-Zam" yang dimaksud oleh syari’at iaitu air yang berasal dari telaga Zam-Zam. Letaknya dengan Ka’bah berjarak sekitar 38 hasta.

Dinamakan "Zam-Zam" sesuai dengan ertinya kerana air dari telaga tersebut sangat banyak dan berlimpah. Tidak habis walau sudah diambil dan dibawa setiap harinya ke seluruh penjuru dunia oleh kaum Muslimin.

Dinamakan dengan "Zam-Zam" boleh juga diambil dari perbuatan Siti Hajar. Ketika air Zam-Zam terpancar, ia segera mengumpulkan dan membendungnya atau diambil dari galian Malaikat Jibril dan perkataannya ketika ia berkata kepada Hajar.

Disebutkan juga bahawa nama "Zam-Zam" adalah ‘alam atau nama asal yang berdiri sendiri, bukan berasal dari kalimat atau kata lain. Juga diambil dari suara air Zam-Zam tersebut, karena zamzamatul ma` adalah suara air itu sendiri.

Nama lain Zam-Zam, sebagaimana telah diketahui antara lain ia disebut barrah (kebaikan), madhmunah (yang berharga), taktumu (yang tersembunyi), hazmah Jibril (galian Jibril), syifa` saqim (obat penyakit), tho’aamu thu’im (makanan), syarabul abrar (minuman orang-orang baik), dan thayyibah (yang baik)

No comments: